Verzekering

Het afsluiten van een goede verzekering voor uw VvE is een ‘must’. Hoe kunt u nu het beste het gemeenschappelijke eigendom verzekeren? Wat is een geschikte aansprakelijkheidsverzekering voor uw VvE? Millen3um heeft contacten met diverse verzekeringstussenpersonen die u over alle juridische zaken en dekkingen adviseren. In overleg met de VvE wordt de meest passende verzekering afgesloten.

Afhandeling van schade
Mocht het voorkomen dat er schade binnen uw vereniging is ontstaan, welke onder de dekking van de door de VvE afgesloten verzekering valt, zorgt Millen3um voor de afhandeling en declaratie bij de verzekering.

Meer informatie
Neem voor hulp bij uw verzekering en afhandeling van schade contact met ons op via 023-555 34 56 of m3@millen3um.nl.