Groot onderhoud VvE Bijdorplaan in Haarlem

De afgelopen periode waren er diverse klachten van bewoners over de lekkage bij de woonkamerramen, aan de voorgevels. Deze lekkage trad op bij hevige regenval gecombineerd met wind uit zuidwestelijke richting. 

Onderzoek lekkage

De eerste stap om de lekkage te verhelpen was het opnieuw afkitten van de kozijnen. Helaas nam dit het probleem niet weg. Na onderzoek bij het plaatsen van kunstof kozijnen bleek dat het metselwerk niet meer voldoende ondersteund werd. Wat kon leiden tot de doorvoer van vocht en lekkage als gevolg. 

De Vereniging van Eigenaren heeft toen gezamenlijk besloten het metselwerk onder de ramen volledig te vernieuwen. Ook worden de bestaande waterkeringen vervagnen om de afwatering vanuit de spouw te optimaliseren. 

Voordeel werkzaamheden

Een bijkomend voordeel van het vervagnen van het metselwerk is, dat er achter het nieuwe metselwerk extra isolatiemateriaal wordt aangebracht. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en stookkosten. 

Afronding werkzaamheden

Op dit moment worden de werkzaamheden afgerond. Zoals het bij alle werkzaamheden gaat brengt dit stof en rommel met zich mee. Na het verwijderen van de stijgers zullen wij er voor zorgen dat alles weer in ere hersteld wordt. De kozijnen worden grondig gereinigd en de beplanting hersteld. Zo kan iedere bewoner van de Bijdorplaan in Haarlem weer volop genieten van zijn woning. 

Meer informatie

Zijn er bij u ook mankementen aan het gebouw en weet u niet hoe u dit moet oplossen? Onze VvE specialisten helpen u graag bij de oplossing. U kunt ons bereiken via m3@millen3um.nl of bel naar 023-555 3456.