VvE Blockhove

Niet direct onderhoudswerkzaamheden bij deze VvE, maar wel mooi om te tonen. Ook hier heeft Millen3um VVE Beheer zijn zorgtaken met veel plezier op zich genomen en ook een meerjaren onderhoudsplan opgesteld zodat het gebouw optimaal onderhouden wordt.