VvE Het Startblok

Het betreft hier een complex van 36 energiezuinige woningen met een EPC van 0,7. De warmte wordt opgewekt via een warmtepompinstallatie in de technische ruimte tussen de beide woonblokken.Deze warmtepompinstallatie is aangesloten op diverse bronnen rondom het gebouw. Hierdoor is de watertemperatuur van dit in de bodem circulerende water redelijk constant van waarde.Met speciale technieken wordt deze watertemperatuur omgezet in warmte ten behoeve van de woningen.Deze warmte voedt de vloerverwarming in de woningen en kan bij hoge buitentemperatuur ook worden omgekeerd, waarme de woningen ook beperkt gekoeld kunnen worden.