VvE De Eyck

Het gebouw van deze VvE is over een singel gebouwd. De constructieve betonnen kolommen staan daardoor deels in het water.Aangezien deze betonkolommen na ruim 25 jaar onderhouden moesten worden, stond de VvE voor de opgave de singel droog te leggen. Hiertoe is aan iedere zijde van het gebouw, na intensief overleg met het Hoogheemraadschap, een kleidam in de singel gelegd, waarna pompen het tussenliggende deel hebben droog gepompt en droog gehouden tijdens de werzaamheden.De betonhersteller heeft na drooglegging zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren. Na goedkeuring  van deze werkzaamheden door Millen3um VVE Beheer zijn de kleidammen weer weg gehaald en is de watergang weer hersteld.