Bouwkundige inspectie

De bouwkundige status van uw appartementencomplex is de basis voor het juist reserveren van toekomstige onderhoudskosten. Millen3um helpt u bij het opstellen van het rapport en begroten en reserveren van de juiste bedragen. 

Rapport

De periodieke inspectie van uw appartementengebouw wordt uitgevoerd door onze bouwkundige. Deze bekijkt minstens 1x per jaar het gebouw op de vitale punten. Na deze inspectie wordt een rapport opgesteld waarin vermeld staat welk onderhoud uitgevoerd moet worden en op welke termijn. Dit geeft u inzicht in de algehele onderhoudstoestand en dient als leidraad voor het bijstellen van het meerjaren onderhoudsplan. Hiermee kan de vergadering van eigenaars ieder jaar gefundeerd besluiten nemen over het op te dragen onderhoud in dat jaar.  

Meer informatie
Neem voor meer informatie over een bouwkundige inspectie contact met ons op via 023-555 34 56 of m3@millen3um.nl.